Onze koeien

Op de Merwehoeve ligt de focus op rust, regelmaat en gezondheid. Ons management is er op ingericht dat het de koeien aan niets ontbreekt.

Vroeg in het voorjaar gaan onze koeien naar buiten en grazen in de groene Betuwse weilanden om ons bedrijf. Ons bedrijf telt 260 melkkoeien, 160 stuks jongvee en enkele opfokstieren.

In onze stallen is veel geïnvesteerd in koe-comfort. Zo hebben wij ventilatoren voor een optimaal klimaat, roterende koe-borstels en liggen de koeien op een bed van gemalen stro. Er is veel aandacht voor de individuele koe. Dit resulteert in een duurzame bedrijfsvoering waarbij de koeien op een gezonde en productieve manier oud worden.

Alana 5 EX-92

Wij genieten van het werken met prachtige koeien en hechten daardoor veel waarde aan koeien met een goed exterieur. Ons fokdoel: een koe met capaciteit en kwaliteit, dus een brede voorhand, veel inhoud, een breed kruis en een super uier. Deze fokkerij-visie resulteert in een gemiddelde exterieurscore bij de zwartbonte koeien van 85 punten algemeen voorkomen en bij de roodbonte koeien van 86.7 punten algemeen voorkomen. Onze roodbonte koeien zijn bijna allemaal afkomstig uit de Alana-familie. De bekendste Alana-telg is nationaal kampioene M.H. Alana 5 EX-92!

Melkkoeien

De melkkoeien zijn zowel in de stal als in de wei gehuisvest in twee verschillende groepen. Dit is voor een beter overzicht over de koppel. Daarnaast zijn de koeien voorzien van een halsband met een sensor die aangeeft hoe de activiteit is van een koe en wanneer de koe vreet, herkauwt en of er sprake is van hittestress gedurende de zomermaanden. Aan het voerhek ligt een gemengd voerrantsoen met gras, maïs, bierbostel, perspulp aangevuld met losse grondstoffen.

Jongvee

Het jongvee is apart gehouden van de melkkoeien in een andere ligboxenstal. De jongste kalveren gaan na 14 dagen in groepshuisvesting op stro. Hier krijgen de kalveren melk doormiddel van een drinkautomaat. Naast melk krijgen deze kalveren onbeperkt een zelf ontworpen mengsel van samengestelde producten en gemalen stro. De eerste vijf maanden verblijven de kalveren in strohokken. In de zomer gaan het oudere jongvee naar buiten om te wennen aan weidegang.

Kom in contact

Wilt u meer informatie of een bezoek brengen? Dat kan! Neem dan vrijblijvend contact met ons op.